جعبه پیتزا

جعبه چهار پرس خام سایز (11.8*32.2*35) جعبه تک پرس با سرویس خام سایز (6.5*22*28.2) جعبه دو پرس خام سایز (7*32.7*35) جعبه سه پرس خام سایز (9*27.5*44) جعبه تک پرس دسته دار چاپ افست دو رنگ جعبه تک پرس دسته دار چاپ افست چهار رنگ
فهرست