جعبه حمل غذا

جعبه چهار پرس خام سایز (11.8*32.2*35)


جعبه تک پرس با سرویس خام سایز (6.5*22*28.2)


جعبه دو پرس خام سایز (7*32.7*35)


جعبه سه پرس خام سایز (9*27.5*44)


جعبه تک پرس دسته دار چاپ افست دو رنگ


جعبه تک پرس دسته دار چاپ افست چهار رنگ

فهرست