انواع جعبه پیتزا

جعبه تکنفره چاپ افست دو رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه تکنفره چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه تکنفره چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه تکنفره چاپ افست تک رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه نکنفره چاپ افست تک رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه مستطیلی چاپ فلکسو دو رنگ سایز (5*20*27)

جعبه تکنفره 8 ضلعی چاپ افست چهار رنگ سایز (4*24*24)

جعبه تکنفره 8 ضلعی چاپ افست چهار رنگ سایز (4*24*24)

جعبه ایتالیایی دوتکه چاپ افست چهار رنگ سایز (4.5*30*30)

جعبه ایتالیایی چاپ افست چهار رنگ سایز (4.5*30*30)

جعبه مثلثی چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5*23.5)

جعبه تکنفره چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه مستطیلی چاپ افست دو رنگ سایز (4*19*37)

جعبه تکنفره 6 ضلعی چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه مستطیلی چاپ افست دو رنگ سایز (4*19*37)

جعبه تکنفره 6 ضلعی چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه تکنفره چاپ افست دو رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه تکنفره چاپ افست دو رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه تکنفره چاپ افست دو رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه ایتالیایی دوتکه چاپ افست چهار رنگ سایز (4.5*30*30)

جعبه ایتالیایی دوتکه چاپ افست چهار رنگ سایز (4.5*30*30)

جعبه مثلثی چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5*23.5)

جعبه مثلثی چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5*23.5)

جعبه تکنفره 6 ضلعی چاپ افست چهار رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه تکنفره چاپ افست تک رنگ سایز (4*23.5*23.5)

جعبه خانواده چاپ افست چهار رنگ سایز (4.5*34*34)

جعبه ایفلوت تکنفره دو تکه سایز (4*23.5*23.5)

جعبه پیتزا

جعبه پیتزا امروزه تنها ساخت یک جعبه برای حمل غذا نیست بلکه نیاز به علمی دارد که همزمان روانشناسی تبلیغات,هنر طراحی و نهایتا حفظ کیفیت غذا را به بهترین شکل در تولید آن پیاده سازی کند.

بررسی ها نشان میدهد تجربه بصری افراد هنگام صرف غذا باعث لذت دو چندان از مصرف آن غذا میگردد.

جعبه پیتزا تاثیر بسزایی در تصوری که ما از طعم این غذای منحصر بفرد داریم,خواهد داشت.رنگ های گرم بر روی جعبه باعث افزایش حس لذت ناشی از خوردن پیتزا میشود.

چه نکاتی در انتخاب جعبه پیتزا مهم است؟

  • مقاومت در حمل و نقل 
  • تولید در شرایط بهداشتی 
  • روکش استاندارد
  • نشان سیب سبز سلامت
  • قابلیت انبار کردن
  • مانع از دست رفتن حرارت پیتزا
  • تناسب با سایز  و وزن پیتزا 
  • چاپ با کیفیت و زیبا
  • طراحی جذاب

بعلاوه سهولت و سرعت استفاده از جعبه پیتزا مقوایی ، امری مهم است که باعث میشود طراحی آن به شکل تاشو ( بدون نیاز به چسب و منگنه ) صورت گیرد.

فهرست